Montere nytt

Vi monterer alt av VVS, også det du måtte ha kjøpt en annen plass en hos oss. Vi forutsetter at dette er fra kjente merkevarer, og ihht avtalen med oss. 


Garanti 

Vi garanterer jobben vi gjør, samt alle varer som leverer fra oss. Vi leverer ikke garanti på varer som ikke er kjøpt gjennom oss, og heller ikke på rør eller andre deler som leveres med tredjepersons varer. 

Kjøleskap, kaffemaskiner etc: 

Vi kan montere vann koplet til kjøleskap, kaffemaskiner og andre enheter som trenger vanntilførsel. Men vi garanterer ikke at disse varene holder på vannet. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for vannskader og følgeskader fra slike maskiner