Bygge nytt våtrom - Vi leverer!

Gjennom samarbeid med godkjente og gode lokale bedrifter kan vi tilby komplett ferdig våtrom. Vi kan ordne alle fagfolk og levere ferdig godkjent våtrom.

Du får samsvarselserklæringer, sertifikater og garanti på jobben.